marți, 1 octombrie 2019

Proiect de schimb interșcolar K229 -2019-2021 - partener Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara SuceavaCoordonatorul  acestui proiect este:
Liceum Ogolnoksztalcace im. Noblistow
Polskich, Polonia

iar partenerii sunt:
-Chastna profilirana gimnazia s chuzhdoezikovo obuchenie  Chelopech, Bulgaria 
-3rd Lyceum of Veria, Grecia
-Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, România


OBIECTIVE PRINCIPALE:
  •  Îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză ale elevilor
  •  Îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor, utilizarea de aplicații noi
  • Creșterea motivației elevilor pentru studiul matematicii și înțelegerea importanței acesteia în viața de zi cu zi
  • Aplicarea noțiunilor matematice interdisciplinar, la chimie, fizică, biologie, geografie
  • Cunoașterea altor culturi prin experiențe internationale atât formale cât și nonformale
  • Creșterea încrederii în sine a elevilor, conștientizarea importanței învățării limbilor străine
  • Competențe profesionale îmbunătățite pentru profesori atât cele de comunicare în limba engleză, cât și cele digitale; schimb de bune practici, însușirea unor metode de predare noi, realizând astfel lecții mai atractive